Remon Oxidator

VOLDOE NU AAN DE ZUIVERINGSPLICHT 2018 OP DE MEEST VOORDELIGE MANIER!

Voldoe aan de Zuiveringsplicht vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 is de zuiveringsplicht voor het zuiveren van lozingswater (spuiwater) afkomstig van de glastuinbouw van kracht. Dit houdt in dat al het geloosde drainwater afkomstig van een glastuinbouwteelt behandeld moet worden door een goedgekeurde waterzuiveringsinstallatie met een zuiveringsrendement van minimaal 95%. Het restwater moet worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Als het hier over spui gaat, bedoelen we de afvoer van gietwater, drain- en drainagewater op het riool en, bewust en onbewust (lekkage) naar oppervlaktewater.

Hoe werkt de Remon Oxidator?
De Remon Oxidator is gemaakt om gewasbeschermingsmiddelen af te breken en werkt op basis van inline continue zuivering waarbij er gebruik wordt gemaakt van waterstofperoxide in combinatie met lage druk UV (ultraviolette straling). Deze techniek is relatief simpel maar toch erg betrouwbaar.

De goedkoopste op de Nederlandse markt!
Wij beseff en goed dat de aanschaf van een spuiwaterzuivering een investering is die niets zal bijdragen aan uw productieproces of teeltopbrengst. Remon Waterbehandeling heeft daarom een zuiveringsinstallatie ontwikkeld die de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft, de Remon Oxidator. Onze zuiveringsinstallatie is uitermate geschikt voor behandeling van lozingswater, heeft geen overbodige opties en is speciaal ontwikkeld voor moderne glastuinbouwbedrijven. Bovendien is de Oxidator BZG goedgekeurd!

Meer informatie: www.ugaatbouwen.com/nl/remon-0