Sercom steeds prominenter aanwezig in de internationale glastuinbouw

Onlangs introduceerde Sercom Regeltechniek BV uit Lisse haar nieuwste ontwikkeling op het gebied van draadloze communicatie tussende centrale klimaatcomputer en de veldstations. Ook watergiftsystemen in de vollegrondsteelt worden hiermee aangestuurd.

Inmiddels zijn de eerste systemen geleverd en ervaren reeds verscheidene telers  in diverse regio’s, van Scandinavië tot Midden-Amerika, de voordelen van dit systeem. Ook in Nederland is dit al aan meerdere bedrijven verkocht.

Naast de toepassing in de glastuinbouw, is er ook veel belangstelling vanuit de zachtfruitsector. Met de Wireless Xtender is het namelijk zeer eenvoudig om tot wel 16 individuele mestdoseersystemen aan te sturen vanuit één centraal punt. Dit kan tot op een afstand van zo’n 5 kilometer. Doordat er sprake is van een  tweerichtings-communicatie, kan de computer onmiddellijk reageren op de informatie die wordt doorgegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de mestsamenstelling, zuur- en zoutgehalte en andere realtime informatie die van belang zijn voor de aansturing van het doseersysteem.

Omdat niet iedere locatie geschikt zal zijn voor het draadloos communiceren op afstand, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bergen, hoge gebouwen met staalconstructies of dichte bebossing, heeft Sercom tevens een systeem ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze de omstandigheden kunnen worden getest. De locale partner bekijkt dan eerst de situatie en bepaalt in samenspraak met de technische staf van Sercom of sprake is van voldoende communicatie tussen de diverse punten. Door deze werkwijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde “Sniffer”, worden eventuele problemen met obstakels bij voorbaat uitgesloten.

Door de grote belangstelling voor Sercoms producten en om de diverse regio’s adequaat te kunnen ondersteunen is er behoefte aan nieuwe partners, ook internationaal. Sercom staat daarom open voor bedrijven die zich hiervoor  interesseren.

Meer informatie: www.ugaatbouwen.com/nl/sercom-regeltechniek-bv-0