VISIT THE WEBSITE

Klaar voor de toekomst

Fancom gaat wereldwijd voorop in de ontwikkeling van automatiseringssystemen voor de veehouderij. Ons doel is om voor onze klanten de optimale condities te creëren, zowel in de stal als voor de bedrijfsvoering. Dat doen we door onze systemen voor klimaatbeheersing, voerautomatisering, biometrie en datamanagement zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar versterken en u er als ondernemer optimaal profijt van heeft.

Duurzame veehouderij

Wij zijn er van overtuigd dat de toekomst van de veehouderij wordt bepaald door de keuzes die we vandaag de dag maken. Door de bevolkingsexpansie en de economische groei ontstaat een enorme vraag naar dierlijke eiwitten. Schaalvergroting is hierdoor onvermijdelijk. Maar dan wel op een verantwoorde en duurzame manier waarbij transparantie, voedselveiligheid en dierenwelzijn de volledige aandacht hebben.

Welzijn van mens en dier

Fancom’s ambitie met iFarming™ is een wereldwijde standaard neer te zetten voor dierwelzijn in de veehouderij. Om deze ambitie waar te maken zijn we steeds op zoek naar nieuwe, innovatieve technieken om het proces in de stal efficiënt te managen en het welzijn van de dieren meetbaar te maken. Dierwelzijn is belangrijk voor de consument. De kwaliteit van de levensmiddelen wordt niet alleen bepaald door de veiligheid van het eindproduct, maar de consument wil ook zekerheden over het welzijn van de dieren die het voedsel produceren.