VISIT THE WEBSITE

the system creators

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging.