Rombou

Het beste stalontwerp op maat binnen regelgeving en mogelijkheden

U wilt uw bedrijf uitbreiden en heeft ideeën voor een nieuwe stal? Rombou helpt boerenbedrijven als dat van u met ontwikkelen. De landbouwkundig specialisten van Rombou werken uw ideeën en wensen graag uit tot een concreet stalontwerp. We helpen in het hele proces, van vergunningaanvraag tot de volledige begeleiding van het bouwproject. Door toekomstgericht bouwen laten we alle ruimte voor groei van uw bedrijf. Bij Rombou staat het realiseren van uw doelstelling centraal, in welke groeifase uw bedrijf zich ook bevindt.

Rombou methode

De Rombou-methode is een grondige werkwijze die bestaat uit zes fasen. We brengen eerst de ideeën in kaart. Vervolgens starten we met het ontwerp en werken we van ‘grof naar fijn’. Dan wordt het definitieve ontwerp vertaalt naar concrete tekeningen en onderbouwing voor de vergunningsaanvraag. Als alle vergunning binnen zijn dan stellen we het bestek op en worden de bouwwerkzaamheden aanbesteedt. De realisatiefase is het meest interessant voor u. Het proces krijgt nu concreet vorm. In de laatste fase gaat de stal echt in bedrijf.

Rombou
Postbus 240
8000 AE , Zwolle
Nederland
+31888886661
info@rombou.nl
www.rombou.nl

Gerelateerde items

Open dag nieuwe stal melkveebedrijf Nagelhoud in ‘t Harde

De nieuwe stal van het melkveebedrijf van de familie Nagelhoud in ’t Harde was op vrijdag 8 juni van 11.00 tot 17.00 uur volledig te bezichtigen. Albert (38) en Eric...
20 juni 2018

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com