Nieuw circulair stalsysteem rundvee reduceert stikstofemissies met ruim 70%

3 januari 2022 | Stallenbouw | Lely Nederland NV

Lely Sphere officieel RAV-erkend

De stikstofuitstoot van rundvee kan aanzienlijk verminderd worden door toepassing van het circulaire stalsysteem Lely Sphere. Per 1 oktober jl. is het Lely Sphere stalsysteem officieel erkend en opgenomen op RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). Een vereiste om een vergunning te krijgen conform het besluit emissiearme huisvesting. De voorlopige emissiefactor voor het Lely Sphere bedraagt 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar en betekent meer dan 70% reductie in emissies ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer waar dit 13,0 kg NH3 per dierplaats per jaar is. Met deze reductie kan de Lely Sphere voor een doorbraak zorgen in de stikstofproblematiek. 

Circulair stalmestsysteem Het circulaire stalmestsysteem Lely Sphere omvat een aantal technologische oplossingen die mest en urine bij de bron scheidt, stikstofemissies omzet en drie waardevolle meststromen creëert. Veehouders kunnen elk type meststof gericht inzetten voor het optimaal bemesten van de bodem en gewassen met als gevolg minder emissies tijdens het uitrijden op het grasland. De Lely Sphere verbetert het sluiten van mineralenkringlopen en reduceert stikstofemissies.

Het systeem draait al meerdere jaren bij enkele melkveehouders. De ervaringen zijn positief. Melkveehouder Wouter Beukeboom: “Ik heb gekozen voor de Lely Sphere omdat dit systeem de urine en de mest in een vroeg stadium van elkaar scheidt en de aanschaf van kunstmest wordt tot een minimum beperkt. Ook is er geen twijfel of het systeem werkt, het bewijs zit in de silo.”

Gedwongen stoppen voorkomen Korstiaan Blokland (Hoofd Innovatie) van Lely over de resultaten: “Het is een belangrijke mijlpaal voor de sector omdat we hiermee structureel bij kunnen dragen aan het omzetten van de emissies naar vloeibare circulaire kunstmest. Met deze innovatie willen we een bijdrage leveren aan de uitdagingen op het gebied van de stikstof en willen we voorkomen dat veehouders massaal gedwongen worden te stoppen met hun bedrijf.”

De emissies van de stalsystemen worden gepubliceerd via de RAV-lijst. Deze wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De lijst bevat voor alle diercategorieën van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) de factoren voor de emissies vanuit het dierenverblijf.

 

De officiële erkenning is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-40346.html met RAV-code: A 1.39.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Discovery Collector C2 de mestverzameloplossing voor uw mestvergistingsproject

Voor uw vergistingsproject wilt u een betrouwbare oplossing voor een schone stal en een constante aanvoer van mest. De Discovery Collector schuift de mest niet vooruit, maar...
3 juni 2024

Opnieuw meer melk en een lager celgetal in 2023

Productieresultaten Lely melkrobots vergeleken De MPR-jaarstatistieken* van 2023 laten zien dat koeien gemolken in een Lely Astronaut melkrobot opnieuw meer melk geven dan ko...
3 april 2024

Lely Exos genomineerd voor Innovatie-award RMV Gorinchem 2023

De Lely Exos is de eerste autonome oplossing voor het oogsten en voeren van vers gras. De lichte maai- en voerrobot helpt het maximale uit vers gras te halen, 24 uur...
28 november 2023

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com