VAN PUIN NAAR WEGONDERHOUD

Met MB Crusher uitrustingsstukken gekoppeld aan een graafmachine, kan mijnbouw- en verwerkingsafval terug in de productiecyclus

 

Het wegenonderhoud in steengroeven is, zoals op alle afgelegen en moeilijk bereikbare plaatsen, vaak duur, arbeidsintensief en tijdrovend. Dat komt omdat het volledige potentieel van de zware machines die al ter plaatse zijn vaak niet wordt benut. Men zou bijvoorbeeld een MB Crusher breekbak aan een graafmachine kunnen koppelen, het afvalmateriaal kunnen verkleinen en het opnieuw kunnen hergebruiken als fundering voor het onderhoud van wegen of de aanleg van nieuwe verbindingswegen. Door het verkopen kan zo ook over een andere bron van inkomsten beschikken.

Eeen dubbel voordeel, evenals de winst:

Geen extra kosten omdat u uw puin hergebruikt, zodat het niet nodig is meer materiaal bij andere leveranciers in te kopen. Er zijn geen extra middelen nodig, omdat de reeds in de groeve aanwezige machine wordt gebruikt en het werk gaat sneller en zo wordt er enorme tijdwinst wordt geboekt.

Een efficiënt intern wegennet betekent kostenoptimalisatie, meer productiviteit en besparingen op het onderhoudvan transportmaterieel. Als de wegen egaal en bijgehouen zijn, betekent dit dat het hele proces in de groeve efficiënter wordt, vooral het vervoer van materiaal. Dat betekent meer productiviteit en lagere kosten per ton gewonnen grondstof.

 

Afval genereerd geen kosten meer
“Met de MB Crusher breekbak kunnen we ons afval zelf beheren. Wij verkleinen naar behoefte wanneer het nodig is”. Zo denkt het Marche-bedrijf in Italië Eurocave, dat verschillende locaties bezit waar ze Serene en Alberese steenwinning. Het gewonnen steen wordt door Eurocave zelf direct verwerkt tot bouwkundige elementen en werkbladen. De restanten worden gebroken met een MB Crusher BF120.4 breekbak en gebruikt voor reparatie van de transportwegen zonder dat ze extern steenslag in te hoeven kopen. Wat overblijft wordt verkocht als steenslag voor funderingen.

 

Voordat ze de breekbak van MB Crusher kochten, verzamelden ze productieafval op het erf en dat nam veel ruimte in beslag, waarna ze het van tijd tot tijd vermaalden met een gehuurde mobiele breker. De hele operatie vereiste veel werknemers en was zeer kostbaar voor het bedrijf. Met de BF120.4 breekbak is afval niet langer een kostenpost of materiaal dat moet worden verwerkt, maar wordt het iets nuttigs voor het bedrijf en een bron van extra inkomsten.

https://vimeo.com/794088298

Meer veiligheid in de groeve
Wegenonderhoud in een marmergroeve kan extreem duur zijn. Maar dat geldt niet voor Nordia Energy in Griekenland. Met hun eerste brekerbak BF120.4 hebben ze het mijnafvalmateriaal gebroken en vervolgens hergebruikt voor het onderhoud van de eigen interne wegen van de steengroeve. Dit is erg belangrijk is voor de veiligheid van de transportvoertuigen en de efficiëntie en snelheid van de werkzaamheden.

Het gebruik van de MB breekbak voor de graafmachine was zo winstgevend dat ze een tweede breker kochten, die ook in de groeve gebruikt wordt.

https://vimeo.com/794101591

Niets is voor eeuwig, en zelfs in steengroeven zijn de beschikbare middelen beperkt en gaan een keer op. Daarom is het altijd nodig nieuwe manieren te vinden om gewonnen materialen, zelfs die welke tot voor kort als afval werden beschouwd, op winstgevende wijze te hergebruiken. En met de oplossing van MB Crusher kunnen alle materialen een bron van onmiddellijke inkomsten worden.

De nauwkeurigheid van de productie maakt het mogelijk materiaal dat voorheen alleen voor afvoer bestemd was, te verwerken tot uniforme brokken voor hergebruik ter plaatse, waardoor de harmonie van de groeve behouden blijft.

 

Hetzelfde geldt voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen die een aanzienlijke investering in tijd, geld en apparatuur vergen.
De MB Crusher uitrustingsstukken worden gekoppeld op de machine die al aanwezig is en hebben zelfs geen speciaal transport nodig. Aangezien de graafmachine of shovel in wezen verandert in een mobiele breker, wordt het mijn- of graafafval meteen vermalen, zodat het niet meer nodig is om materiaal aan te schaffen of rekening te hoeven houden met lange leveringstijden.

 

Alle nodige grondstoffen zijn al aanwezig en beschikbaar voor hergebruik.

https://vimeo.com/738220570

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

VEEL KLEINTJES MAKEN EEN GROOT: MB CRUSHER OP INTERMAT

De volledige compacte product-line van MB Crusher is te zien op Intermat 2024 Tegenwoordig is het essentieel om zelfstandig op de bouwplaats te kunnen werken om concurr...
25 maart 2024

Life moves fast, grab it! Het leven gaat snel, grijp het wel!

Er is een pizza vier seizoenen. Er zijn modecollecties voor elk seizoen.  Er zijn seizoenen in het leven. Het is echter ook waar dat er niet meer de seizoenen zijn die ze ooit...
6 maart 2024

WANNEER EEN BREEKBAK TRANSFORMEERT IN EEN PRIMAIRE BREKER IN DE STEENGROEVE

Belangrijke elementen bij het kiezen van de breekbak als belangrijkste uitrusting Steengroeven vormt een zware belasting voor de machines die traditioneel op bouwterreinen wo...
29 januari 2024

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com