EIA 2024 voor de landbouw: De mogelijkheden van de Energie-investeringsaftrek

9 januari 2024 | Stallenbouw | Subvention

 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien die in aanmerking komen. We zetten de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor je op een rij.

 

Hoe ziet de Energie-investeringsaftrek in 2024 eruit?

 

De Energie-investeringsaftrek biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor energiebesparende investeringen en duurzame energie. Het aftrekpercentage gaat van 45,5% in 2024 omlaag naar 40%. Een aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

 

Voor milieuvriendelijke investeringen is Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil van toepassing.

 

Nieuwe subsidiabele investeringen binnen de EIA 2024

 

Bij het doornemen van de Energielijst hebben we de nieuwe subsidiabele investeringen voor de EIA in 2024 op een rij gezet:

 

•  Watertoevoersysteem voor het beregenen van gewassen op landbouwgrond op basis van een elektrisch aangedreven pomp.
•  Beregeningsboom met lage waterdruk voor het beregenen van gewassen.
•  Elektrisch aangedreven voeraanschuifrobot.
•  Installatie voor CO2-winning uit buitenlucht: het winnen van CO2 uit de buitenlucht voor het bemesten van gewassen in tuinbouwkassen.

 

Wat zijn de wijzigingen binnen de Energielijst 2024?

 

Onderstaande codes zijn gewijzigd ten opzichte van 2023:

•  Isolatie voor bestaande constructies (vloeren, dak, plafonds en wanden) aangescherpt: de warmteweerstand moet ten minste toenemen met 2,00 m²k/W én de totale warmteweerstand in de nieuwe situatie ten minste 5,00 m²k/W bedragen (geldt niet voor wanden).
•  HR-glas: eisen aangescherpt.
•  Zonnepanelen: installatie van minimaal 15 kW en maximaal 55 kW en een netaansluiting van maximaal 3 x 80A.
•  Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit: een accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit moet direct gekoppeld zijn met een eigen duurzame energieopwekinstallatie.
•  Energiezuinige ventilator in bewaarloodsen: de energiezuinige ventilator is alleen subsidiabel bij mechanische ventilatie of luchtcirculatiesystemen in bewaarloodsen. Tevens is een hogere efficiëntiegraad vereist.
•  Warmtepomp: enkel voor bestaande gebouwen.
•  Energiezuinige subkritische koel- en/of vriesinstallatie: eisen aangescherpt en het subsidiabele bedrag is verhoogd van € 1.500 naar € 2.000 per kW.
•  Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie: eisen aangescherpt en subsidiabel bedrag verlaagd van € 2.500 naar € 2.000 per kW.
•  Energieschermen in tuinbouwkassen: alleen de investering in een derde scherm komt nog in aanmerking, omdat het tweede scherm is opgenomen op de Erkende Maatregelenlijst.
•  Belichtingssysteem voor het belichten van tuinbouwgewassen: alleen de investering in armaturen voor vervanging van bestaande armaturen wordt nog ondersteund. Tevens is de minimale eis voor de specifieke lichtstroom verhoogd en moet het armatuur dimbaar zijn.
•  Hoogtemperatuur tapwaterboiler: eisen aangescherpt en de boiler moet voorzien zijn van een geïntegreerde warmtewisselaar waarmee het water voorverwarmd kan worden met de koelinstallatie of zonnecollector.

 

Investeringen die vanaf 2024 zijn vervallen:

 

•  Energiezuinige ventilator: de energiezuinige ventilator kan nu alleen gemeld worden bij mechanische ventilatie of luchtcirculatiesystemen in bewaarloodsen omdat de terugverdientijd voor andere toepassingen kort is.
•  Frequentiegestuurde vacuümpomp: vacuümvoorziening van een melkrobot.
•  Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen.
•  HR-elektromotor.

 

De belangrijkste mogelijkheden van de EIA 2024 voor de landbouw:

 

•  Heetgasontdooisysteem.
•  Warmteterugwinning uit ventilatielucht bij veestallen.
•  Adiabatische luchtkoeling in stallen (nevelkoeling).
•  Hoogtemperatuur tapwaterboiler.
•  Energie-efficiënte melkkoeling (melkvoorkoeler in combinatie met warmteterugwinning).
•  Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (warmtepomp).
•  Bandenspanningregelsysteem.
•  Zonnecollectorsysteem voor verwarmen.
•  Opslag van elektrische energie.
•  Netbalancering door actieve sturing van installaties.
•  Mobiel elektrisch werktuig zonder vaste bestuurdersplaats (het vervangen van een met fossiele
brandstof aangedreven mobiel werktuig).
•  Specifieke energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

 

EIA voor generieke energiebesparing

 

Energiebesparende investeringen in gebouwen, processen of transportmiddelen die niet specifiek op de lijst staan, maar voldoende energie besparen ten opzichte van de gangbare investering, kunnen generiek alsnog in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Voor 2024 moet met een berekening zowel de besparing als de terugverdientijd berekend worden. De terugverdientijd moet tussen de 5 en 15 jaar liggen (gebouwen 25 jaar).

 

Energie-investeringsaftrek aanvragen in 2024?

 

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Energielijst 2023 biedt? Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Martijn Drent, Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 202 3203 of maak gebruik van ons contactformulier.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

EIA 2024 voor de landbouw: De mogelijkheden van de Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien die in aanmer...
11 maart 2024

Milieu-investeringsaftrek en Vamil voor de landbouw in 2024

De Milieulijst 2024 schrijft de mogelijkheden met de MIA en Vamil in 2024 voor. We hebben de lijst doorgenomen en de belangrijkste wijzigingen en nieuwe categorieën voor de ...
5 februari 2024

EIA 2024 voor de landbouw: De mogelijkheden van de Energie-investeringsaftrek

  De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien d...
9 januari 2024

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com