FromBoer & Vyverberg, een goede tandem

27 februari 2020 | Kassenbouw | Vyverberg B.V.

FromBoer heeft de afgelopen jaren de slateelt op hun huidige teeltlocatie geoptimaliseerd. Dit niet alleen om de teeltefficiëntie of productkwaliteit te verbeteren, maar ook om zich voor te bereiden op het moment dat de nieuwbouwplannen doorgang zouden vinden. FromBoer is een klant van Vyverberg, waar we al sinds de start van slateelt op water in 2005 betrokken zijn bij upgrades en (nieuw)bouwprojecten.

Met het inpassen van een teeltcel, verschillende belichting spectra en luchtbehandelingssystemen op de huidige teeltlocatie is er gezamenlijk veel kennis verworven over de installaties en de eisen van de teelt. Met behulp van monitoring zijn deze inpassingen geoptimaliseerd. Zo is er gezocht naar de ideale teeltomstandigheden van de slagewassen.

Met de teeltkennis en de gebruikservaring in de huidige kas van Arjan en Leonard Boer en de technische kennis van Vyverberg, is er een Programma van Eisen voor de nieuwbouw opgesteld. Hierin zijn niet alleen de optimale teeltomstandigheden opgenomen, maar is er ook gekeken naar de energiehuishouding binnen het gehele project, de haalbaarheid van de verschillende installaties en de logistieke routing op het bedrijf.

Eén van de wensen van FromBoer is om te kunnen verwarmen en koelen met eenzelfde systeem in de kas. Op de huidige locatie is ervaring met koelen via buitenlucht opgedaan; in de nieuwe kas is de wens om altijd te kunnen koelen. Door bij het ontwerp voor een kas met luchtbehandeling te kiezen en een warmtepomp in te passen is dit mogelijk.

Op het moment dat alle bouwstenen voor dit project bekend waren, zijn hiervoor de partijen die voldeden aan het programma van eisen aangeschreven. Door deze partijen in een vroeg stadium bij het project te betrekken, worden de installaties op voorhand op elkaar afgestemd.

Vyverberg heeft met het ontwerp en de berekeningen een concreet plan gemaakt van de (technische) haalbaarheid en houdt zich nu bezig met de realisatie van de bouw van het project in Dinteloord.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Vyverberg is trots op de Teeltcel bij Barendse Freesia

“Kunnen jullie ons helpen bij het ontwerpen van een volledig gesloten Freesia cel?” Deze vraag was voor Vyverberg het begin van het project ”Teeltcel”. De cel is ...
21 maart 2021

FromBoer & Vyverberg, een goede tandem

FromBoer heeft de afgelopen jaren de slateelt op hun huidige teeltlocatie geoptimaliseerd. Dit niet alleen om de teeltefficiëntie of productkwaliteit te verbeteren, ...
27 februari 2020

Nieuw samenwerkingsverband richt zich met glastuinbouwadvies in eerste instantie op Belgische markt

Jeroen Noordermeer, eigenaar van Steur, en Huib Herbert, eigenaar van Vyverberg, hebben de handen ineen geslagen om tuinbouwondernemers blijvend van dienst te kunnen...
16 juli 2019

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com