Koeling steeds essentiëler

21 februari 2022 | Stallenbouw | TS Group Holland B.V.

Om een gezond koe-klimaat en stabiele melkproductie te creëren tijdens warme dagen, ontwerpt, levert, installeert en onderhoud TS Group Holland diverse mist koelingssystemen voor bijna iedere denkbare toepassing. Deze systemen zijn zeer geschikt voor koeling van stallen en het voorkomen van hittestress. Onderzoek heeft uitgewezen dat een hogedruk vernevelingssysteem in combinatie met voldoende schaduw en luchtbeweging een zeer positieve uitwerking heeft op de productie van uw melkvee. Het water, dat wordt verneveld door nozzles van maar 0,2 mm, verdampt meteen in de lucht van de stal. Voor het verdampen is warmte nodig; deze warmte wordt aan de omgevingslucht onttrokken, waardoor de temperatuur in de stal afkoelt.

 

Met het mist koelingssysteem van TS Group Holland pakt u verschillende problemen tegelijkertijd aan: optimalisatie, koeling, luchtvochtigheid, neerslaan van stof, aangenamer werkklimaat en vliegenoverlast. TS Group Holland brengt ook mobiele adiabatische koelers op de markt die uitermate geschikt zijn voor het koelen van goed geventileerde, open ruimtes zoals melkput, werkplaats of paardenstal. De units zijn installatievrij en na het aansluiten op water en elektriciteit direct te gebruiken. Door de mobiliteit kunt u de koeling daar plaatsen waar u deze wenst. Brengt de temperatuur in een ruimte tot ongeveer 7 graden omlaag.

 

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Koeling steeds essentiëler

Om een gezond koe-klimaat en stabiele melkproductie te creëren tijdens warme dagen, ontwerpt, levert, installeert en onderhoud TS Group Holland diverse mist koelings...
21 februari 2022

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com