Laatste kans om een SDE subsidie aan te vragen

4 oktober 2022 | Stallenbouw | DLV Advies

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u nog tot donderdag 6 oktober tot 17:00 uur subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

 

De SDE++ opende dit jaar op 28 juni. De overheid wil hiermee, naast duurzame energieproductie, ook CO2-reductie stimuleren. De subsidieregeling is dit jaar extra lang geopend en sluit 6 oktober a.s. Op 26 september is de vijfde en laatste fasegrens opengesteld. Tijdens deze fase kunt u subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot € 300 per ton CO2. Projecten met de laagste vergoeding per ton CO2-uitstoot komen hierdoor als eerste in aanmerking voor subsidie.

 

Categorieën
De SDE++ heeft 5 hoofdcategorieën. Hier vallen verschillende technieken onder. U kunt binnen deze technieken subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

n

Hoofdcategorie                       Techniek

Hernieuwbare elektriciteit         Osmose
Waterkracht
Wind
Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)   Hernieuwbare warmte biomassa
Compostering Champost
Geothermie (ultra)diep
Zonthermie

 

Hernieuwbaar gas                     Hernieuwbaar gas uit biomassa

 

CO2-arme warmte                    Aquathermie (TEO, TEA en TED)
Daglichtkas
Zon-PVT panelen met warmtepomp
Elektrische boiler
Geothermie (ondiep)
Restwarmte
Industriële warmtepomp
Hybride glasoven

 

CO2-arme productie              CO2-afvang en -opslag
CO2-afvang en -gebruik
Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
Waterstof door elektrolyse

 

SDE++ in 2023
Het kabinet heeft, in de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota, gemeld komend kalenderjaar ‘slechts’ 5 miljard euro budget uit te trekken voor de subsidieregeling SDE++. Er komt gegarandeerd budget voor warmteprojecten en projecten met energie uit moleculen, zoals waterstof of groen gas. Ondernemers die hiermee aan de slag willen, maken hierdoor meer kans op subsidie. De budgetgarantie moet deze nu nog ‘duurdere’ technieken voor opwek van duurzame energie en CO2-vermindering verder stimuleren. De hoogte van deze gegarandeerde budgetten is waarschijnlijk € 0,75 miljard voor elk energiedomein. De komende tijd werken het Ministerie voor Klimaat en Energie en RVO de door minister Jetten voorgestelde veranderingen verder uit. De SDE++ moet ook voldoen aan de Europese regels voor staatssteun. Daarom is ook toestemming van de Europese Commissie nodig. Het is nog niet bekend welk budget er in 2023 echt beschikbaar is.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Staloptimalisatie leidt tot meer rendement

In plaats van nieuwbouw, kan het investeren in de huidige stal en/of het erf ook een goede keuze zijn voor meer rendement. Zeker als door veranderende wetten en regels aanpa...
12 juni 2024

Snelle goedkeuring voor bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector. Het gebruik van bewerkte dierlijke mest, als een potentieel alt...
26 maart 2024

Nieuwe wet kwaliteitsborging maakt bouwvergunning niet langer noodzakelijk

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet houdt zich bezig met de bouwtechnische aspecten van de bouw, dus zaken als constr...
25 maart 2024

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com