Snelle goedkeuring voor bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger noodzakelijk

26 maart 2024 | Stallenbouw | DLV Advies

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector. Het gebruik van bewerkte dierlijke mest, als een potentieel alternatief voor kunstmest, lijkt binnen handbereik te liggen. Deze versoepeling van regels, gecommuniceerd aan demissionair minister Adema, is een lichtpuntje, maar ook een langverwachte stap. Renure, zoals bewerkte dierlijke mest bijvoorbeeld door middel van een stripper, wordt genoemd, wordt al geruime tijd toegepast in de agrarische sector. Veehouders pleiten al lange tijd voor goedkeuring voor het gebruik ervan.

Kunstmest duur en niet duurzaam
Een belangrijk knelpunt is de beperkte hoeveelheid dierlijke mest die mag worden gebruik. Daar staat tegenover dat er meer kunstmest gebruikt mag worden. Op dit moment voeren veel boeren dierlijke mest af en kopen kunstmest aan. Dit is niet alleen kostbaar, maar ook niet erg duurzaam. Mestvergisting in combinatie met een stripper biedt een oplossing om mest te verwerken tot Renure en tegelijkertijd de bedrijfsemissies te verminderen. Bovendien levert het biogas op, dat kan worden omgezet in groene stroom of groen gas. Het is echt een win-winsituatie.

Monomestvergisting essentiële schakel in energietransitie
De specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Renure zullen worden vastgesteld zodra Brussel met het definitieve voorstel komt. Ik hoop dat dit snel gebeurt. Mestverwaarding en -vergisting is een essentieel onderdeel van de energietransitie en zal een centrale rol spelen in de kringlooplandbouw.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Snelle goedkeuring voor bewerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector. Het gebruik van bewerkte dierlijke mest, als een potentieel alt...
26 maart 2024

Nieuwe wet kwaliteitsborging maakt bouwvergunning niet langer noodzakelijk

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet houdt zich bezig met de bouwtechnische aspecten van de bouw, dus zaken als constr...
25 maart 2024

‘1,5 miljard budgetverhoging Lbv en Lbv-plus’

De Eerste Kamer heeft vandaag groen licht gegeven voor de budgetverhoging van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus, waarmee een belangrij...
20 maart 2024

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com