Maatlat Duurzame Veehouderij in 2023

18 juli 2023 | Stallenbouw | Subvention

Een stal gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is minder milieubelastend, beter voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt bij aan verduurzaming van de veehouderij. MDV-stallen komen in aanmerking voor fiscale subsidie in twee delen:

 

1. De stal mag voor 75% willekeurig worden afgeschreven en tot restwaarde.

2. Er geldt een Milieu-investeringsaftrek van 27%, 36% of 45% afhankelijk van het type stal.

 

Thema’s Maatlat Duurzame Veehouderij
Bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij vereist een bepaald aantal punten op de thema’s:
•  Ammoniakemissie
​•  Dierenwelzijn
​•  Diergezondheid
​•  Klimaat
​•  Fijnstof
​•  Bedrijf en omgeving
​•  Brandveiligheid

 

Eerste gecertificeerde paardenstal
De familie Hupkes kocht een oude manege na de verkoop van hun melkveebedrijf. In het nieuwe bedrijf realiseerden ze 11 pensionstallen voor sportpaarden en vier boxen voor eigen gebruik.

 

Voor de themamaatlat Dierenwelzijn was het puzzelen om de inrichting binnen en in de buitenuitlopen passend te krijgen en voldoende punten te scoren. Uiteindelijk behaalden zij als eersten het MDV-certificaat voor paardenstallen.

 

MDV voor alle diercategorieën:
​•  Melkvee
​•  Vleeskalveren
​•  Varkens
​•  Pluimvee
​•  Kalkoenen
•  Schapen
​•  Eenden
​•  Konijnen
​•  Melkgeiten
​•  Vleesvee
​•  Paarden

 

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

EIA 2024 voor de landbouw: De mogelijkheden van de Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien die in aanmer...
11 maart 2024

Milieu-investeringsaftrek en Vamil voor de landbouw in 2024

De Milieulijst 2024 schrijft de mogelijkheden met de MIA en Vamil in 2024 voor. We hebben de lijst doorgenomen en de belangrijkste wijzigingen en nieuwe categorieën voor de ...
5 februari 2024

EIA 2024 voor de landbouw: De mogelijkheden van de Energie-investeringsaftrek

  De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ook in 2024 weer fiscaal voordeel voor de landbouw. De nieuwe Energielijst laat nieuwe en gewijzigde investeringen zien d...
9 januari 2024

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com