Meadowfloor (BWL 2015.05.V1)

De Meadowfloor is een emissie arme roostervloer waarbij het loopoppervlak gecombineerd wordt met een rubberdeel en een composietdeel wat boven op de (bestaande) betonnen-roosters geplaatst wordt. Door de combinatie van rubber en composiet wordt van een gangbare betonnen-roostervloer een emissiearme en diervriendelijke roostervloer gemaakt. De groeven in het rubberen profiel dragen bij aan een snelle afvoer van urine naar de mestkelder. De kleppen reduceren luchtstromingen vanuit de mestkelder. Het loopoppervlak bestaat uit rubber en composiet en draagt bij aan het dierwelzijn. Dit vloersysteem is definitief gemeten in 4 proefstallen en staat geregistreerd onder code BWL 2015.05.V1 met een ammoniakemissie van 6,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. De Meadowfloor is momenteel als enigste ammoniak reducerende vloer door internationale experts goedgekeurd middels een ‘VERA Verification statement’ Hierbij is een reductie van NH3 verkregen volgens het Nederlandse protocol van 53% per dierplaats per jaar. De Meadowfloor kan zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten toegepast worden.

 

Daarnaast is er een variant voor stallen zonder mestkelder; Meadowfloor CL. Dit zijn betonnen vloerelementen met betonnokken. De betonnen vloerelementen worden b.v. op een zandbed gelegd. Over de vloerelementen worden rubber stroken bevestigd, waardoor een zelfde loopoppervlak gecreëerd wordt als bij de Meadowfloor roosters.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Meadowfloor (BWL 2015.05.V1)

De Meadowfloor is een emissie arme roostervloer waarbij het loopoppervlak gecombineerd wordt met een rubberdeel en een composietdeel wat boven op de (bestaande) beto...
2 januari 2022

De MeadowFloor is een emissiearme, koevriendelijke roostervloer, die uitblinkt in mestdoorlaat, beloopbaarheid en dierwelzijn

De roostervloer, die bestaat uit een betonrooster gecombineerd met rubber en composiet, verbetert het loopcomfort, de klauwgezondheid en de reinheid van de koeien aa...
10 januari 2021

MEADOW FLOOR van ProFlex

Optimale mestafvoer en comfortabele koeien De doorlaat van een stalvloer gemaakt van beton en rubber laat nu vaak nog te wensen over. Als het aan Proflex Betonproducten...
24 augustus 2015

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com