Nieuwe Rotecmix voederautomaten

21 april 2021 | Stallenbouw | Rotecna S.A.

De vruchtbaarheid blijft jaar na jaar toenemen. Daarmee gepaard gaat de daling van het gemiddelde gewicht van de biggen, de toename van de gewichtsspreiding, de sterfte, en het aantal dieren dat speciale zorg nodig heeft. De productiviteit van onze zeugen en transitiebedrijven hangt dus voor een groot deel af van ons vermogen om de meest achtergestelde biggen te geven wat ze nodig hebben.

De voeding van de biggen
Wat de voeding van biggen in de kraamstal betreft, tonen meerdere studies de voordelen aan van de bijdrage van lacto-initiatoren, kunstmelk en water, zowel voor hun groei tijdens de lactatie als voor hun latere aanpassing tijdens de overgang.

Na het spenen moeten de biggen zich aanpassen aan een nieuwe omgeving, een andere groep dieren en een nieuwe hiërarchie. Niet alleen moet het dier van voeder veranderen, het moet ook leren onderscheid te maken tussen dorst en honger. Uit sommige studies blijkt dat het bij 40% van de biggen meer dan 10 uur duurt voordat zij na het spenen weer kunnen eten, bij 10% meer dan twee dagen en bij sommigen tot vier dagen. Daarom is het typisch dat de groeisnelheid van de overgrote meerderheid van de pas gespeende biggen afneemt, en dat sommige biggen zelfs gewicht verliezen. Bijgevolg is het van cruciaal belang hen te helpen zich aan te passen, zowel op voedselgebied als op sociaal gebied en in faciliteiten die hun comfort garanderen.

Zoals gezegd, is het raadzaam de biggen reeds in de lactatiefase water en voeder te verstrekken, in kleine hoeveelheden, maar zeer vaak. De biggen die tijdens het moederschap voeder opnemen, beginnen de enzymen te ontwikkelen waardoor zij zich na het spenen beter kunnen aanpassen aan het voederen met mengvoeder, eerder beginnen te eten en te groeien en een grotere dagelijkse gewichtstoename vertonen.

Na het spenen is het van vitaal belang dat de biggen zo snel mogelijk beginnen te drinken en te eten. Dieren in moederschap eten ongeveer elk uur tegelijk en kleine hoeveelheden melk. Zodra de biggen gespeend zijn, moeten zij zo spoedig mogelijk beginnen te drinken en te eten. Daartoe is het van essentieel belang dat het voedsel op de gemakkelijkst mogelijke manier wordt aangeboden:

 

Door tijdelijk de voederplaatsen te vergroten totdat de biggen de hiërarchie creëren om de voederplaatsen in shifts te gebruiken, het aantal maaltijden per dag te verminderen en hun opnamesnelheid te verhogen. Door de eerste dagen pap te bereiden, wordt de overgang van vloeibare naar vaste voeding geleidelijker, vooral voor kleinere biggen. Deze moeten vaak en in kleine hoeveelheden worden bereid om zo vers mogelijk te zijn en de consumptie te maximaliseren. Het gebruik van aanvaardbare praktijken, zoals de gespecificeerde, bij de overgang van vloeibaar naar vast voeder, draagt positief bij tot:

 

Verbetering van de gezondheid en de gemiddelde dagelijkse gewichtstoename van biggen. Aanzienlijke vermindering van de sterfte. Vermindering van de spreiding van het gewicht van de dieren in eenzelfde partij. Met dit in het achterhoofd lanceert Rotecna de nieuwe familie van Rotecmix voederautomaten om landbouwers een instrument aan te bieden dat deze praktijken op een eenvoudige, constante, hygiënische en doeltreffende manier mogelijk maakt.

 

Kenmerken
•  Automatische voederbereiding.
​•  Gemakkelijk toegankelijke schaal met een sensor ontworpen om verspilling te minimaliseren.
​•  Instelbare verhouding vast/vloeibaar.
​•  Mobiel en gemakkelijk te vervoeren.
​•  Ontworpen om reiniging en ontsmetting mogelijk te maken.
​•  Rotecmix mini voor zogende biggen wordt in de separator geïnstalleerd en bedient twee plaatsen tegelijk.
​•  Rotecmix midi voor maximaal 45 biggen of een totaal gewicht van 35 kilo.

 

Voordelen
​•  Verhoogt het dagelijks gewicht en de vitaliteitstoename van de biggen.
​•  Verbetert de grootte homogeniteit van de dieren.
​•  Vermindert de sterfte.
​•  Vermindert de handarbeid.
​•  Vermindert de productiekosten per big.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Innovatieve oplossingen in varkensuitrusting

Wij helpen varkenshouders over de hele wereld om op een efficiëntere, duurzamere en rendabelere manier gezonde dieren met een groter welzijn te produceren. Wij produ...
25 april 2022

Nieuwe Rotecmix voederautomaten

De vruchtbaarheid blijft jaar na jaar toenemen. Daarmee gepaard gaat de daling van het gemiddelde gewicht van de biggen, de toename van de gewichtsspreiding, de ster...
21 april 2021

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com