Opnieuw meer melk en een lager celgetal in 2023

3 april 2024 | Stallenbouw | Lely Nederland NV

Productieresultaten Lely melkrobots vergeleken

De MPR-jaarstatistieken* van 2023 laten zien dat koeien gemolken in een Lely Astronaut melkrobot opnieuw meer melk geven dan koeien die zijn gemolken via andere melksystemen. Afgelopen jaar was het verschil in kilogrammen melk groter dan ooit, terwijl het celgetal van de koeien gemolken met een Lely melkrobot gemiddeld het laagst was. 

Nederlandse koeien die worden gemolken met een Astronaut melkrobot geven gemiddeld 5,8% meer melk dan koeien gemolken door andere melkrobots. Ten opzichte van melkstallen is het verschil nog groter, namelijk 11,2%. Dat verschil was nog nooit zo groot. Als je dat zou omrekenen in euro’s, betekent dat op een bedrijf met een Astronaut melkrobot en 100 koeien in 2023 een meeropbrengst van gemiddeld €45.800** ten opzichte van vergelijkbare bedrijven die melken met melkstallen. Op een bedrijf van 100 koeien is de melkopbrengst €24.800** hoger met een Astronaut melkrobot in vergelijking met een ander merk melkrobot. 

Gehalten blijven hoog Ook bij deze hogere melkproductie weten Astronaut gebruikers de gehalten perfect op peil te houden. De vet- en eiwitpercentages zijn vergelijkbaar aan de andere melksystemen. In totaal produceerde een gemiddelde koe, gemolken in een Astronaut melkrobot, 433 kg vet en 354 kg eiwit. Voor een gemiddelde koe gemolken in een melkstal was dat 396 kg vet en 319 kg eiwit. 

‘Trots op onze klanten’ Wybren Jongbloed, Commercial Product Specialist Milking bij Lely, is trots op deze goede resultaten. “Ik ben sowieso blij dat onze Nederlandse melkveehouders weer zulke goede productieresultaten laten zien, na het kleine dipje van vorig jaar, die te wijten was aan de mindere kwaliteit ruwvoer. Dat onze klanten gemiddeld betere resultaten behalen, maakt me trots.” Jongbloed denkt dat deze goede resultaten komen door een combinatie van factoren. “Bijvoorbeeld door vrij koeverkeer, waarin de koe haar comfortabele routine kan volgen. Hierbij wordt haar potentie ten volste benut. Daarnaast denk ik dat de goede begeleiding die we onze klanten bieden, een grote rol speelt. In het managementprogramma Lely Horizon combineren we de beschikbare data uit de robot met de informatie die de responders doorgeven. Horizon geeft veehouders tijdig inzichten die helpen om hun koeien gemakkelijker gezond te houden en optimaal te laten presteren.” Jongbloed ziet dit ook terug in de cijfers van celgetal en vruchtbaarheid. 

Vruchtbaarheid blijft op peil De tussenkalftijd van koeien gemolken in verschillende melksystemen verschilden in 2023 nauwelijks. Ook het gemiddeld aantal inseminaties per dracht is nagenoeg gelijk voor deze drie groepen. Ondanks een hogere melkproductie in automatische melksystemen, blijft de vruchtbaarheid dus op peil. “Dat laat zien dat de veehouders die melken met een Astronaut melkrobot, het koemanagement goed in de vingers hebben. Met behulp van Horizon proberen we onze klanten hiervoor op het juiste moment de juiste informatie te bieden”, onderschrijft Jongbloed. 

Gezonde uiers Koeien die zich in 2023 lieten melken door een Astronaut, hadden een gemiddeld celgetal van 199.000 cellen per ml, het laagst van de drie vergeleken groepen. Koeien die werden gemolken in melkstallen, hadden een celgetal van 205.000 cellen per ml. Koeien die werden gemolken in andere merken melkrobots hadden het hoogste celgetal, gemiddeld 209.000 cellen per ml. 

Ruim 7% hogere levensproductie Dat Nederlandse melkkoeien een steeds hogere levensproductie behalen, komt omdat ze gezonder blijven en daardoor langer op het bedrijf kunnen blijven. “Het hangt ook samen met regelgeving. De fosfaatwetgeving leidt ertoe dat melkveehouders scherper zijn in de hoeveelheid jongvee die ze aanhouden, waardoor koeien minder snel worden vervangen. Maar de koeien kunnen het wél aan”, ziet Jongbloed. Dat is terug te zien in de grafiek van de levensproductie. Ook daar realiseren de koeien gemolken met een Lely melkrobot de hoogste opbrengstcijfers (38.679 kg melk bij afvoer), ruim 7% meer dan in de andere melksystemen. 

Benieuwd naar meer resultaten? Bekijk het op www.lely.com/nl/mpr-benchmark-resultaten 

 

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Opnieuw meer melk en een lager celgetal in 2023

Productieresultaten Lely melkrobots vergeleken De MPR-jaarstatistieken* van 2023 laten zien dat koeien gemolken in een Lely Astronaut melkrobot opnieuw meer melk geven dan ko...
3 april 2024

Lely Exos genomineerd voor Innovatie-award RMV Gorinchem 2023

De Lely Exos is de eerste autonome oplossing voor het oogsten en voeren van vers gras. De lichte maai- en voerrobot helpt het maximale uit vers gras te halen, 24 uur...
28 november 2023

De nieuwe Lely Discovery Collector C2: een schone stal vloer

Een uitbreiding binnen het Discovery portfolio, de revolutionaire mestrobots. Lely introduceert de nieuwe Discovery Collector C2. De nieuwe mestrobot is te bewondere...
27 november 2023

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com