Stalbouw of stalverbouw?

9 november 2023 | Stallenbouw | Kiwa Verin

Financieel voordeel door te voldoen aan maatlat duurzame veehouderij

 

Bent u van plan om te gaan bouwen of verbouwen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de fiscale regelingen MIA en Vamil. De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

 

De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven van het geïnvesteerde bedrag.

 

Het gaat om (bovenwettelijke) investeringen die een bijdrage leveren aan het milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof en bedrijf & omgeving. Een voorwaarde, om in aanmerking te komen voor de fiscale regeling, is een MDV certificaat. Kiwa VERIN is een certificatie instelling die dit certificaat voor u kan verzorgen. MDV is ontwikkeld voor de pluimvee- (leghennensector en vleeskuikensector), konijnen-, varkens-, melkvee-, melkgeiten-, vleesvee- en vleeskalverensector.

 

Bedrijven met nieuw-, aan- en verbouw van stallen kunnen hieraan deelnemen en zich aanmelden bij Kiwa VERIN. De controle is opgedeeld in twee gedeelten (met uitzondering van melkveebedrijven met weidegang):

 

1)     Het certificaat stalontwerp. Administratieve controle en beoordeling aan de hand van o.a. de volgende documenten: offertes voor de aanschaf van stal- en stalonderdelen, milieu- en bouwvergunning en bouwtekeningen. Indien de stal voldoet aan de criteria zal een certificaat stalontwerp afgegeven worden.

 

2)     Het certificaat stal. Administratieve en fysieke controle op het bedrijf, binnen 24 maanden na het behalen van het voorlopig certificaat. Na oplevering van de stal zal een controle op locatie uitgevoerd worden. Indien de stal voldoet aan de criteria zal een certificaat stal afgegeven worden. Nadat de controle is uitgevoerd, vindt de beoordeling en mogelijke certificering plaats.

 

Voor melkveebedrijven met weidegang geldt dat zij binnen 24 maanden na het behalen van het stalontwerp certificaat een opleveringsverklaring dienen aan te leveren aan Kiwa Verin. Hierbij dient minimaal 50% van de dierplaatsen van de stal in gebruik genomen te zijn. Nadat de stal minimaal 12 maanden in gebruik is, vindt de stalcontrole plaats (zie stap 2).

 

In een later stadium kan de MDV mogelijk worden uitgebreid met andere diercategorieën.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Stalbouw of stalverbouw?

Financieel voordeel door te voldoen aan maatlat duurzame veehouderij   Bent u van plan om te gaan bouwen of verbouwen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de fi...
9 november 2023

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com