Wat betekent de energietransitie voor de glastuinbouw?

20 maart 2022 | Kassenbouw | Pon Power BV

Een belangrijk aspect van de energietransitie in Nederland, is dat we ‘van het gas af’ moeten. Wat betekent dat voor de glastuinbouw, een sector waarin veel gas gebruikt wordt? Pon Power levert en onderhoudt WKK installaties voor tuinders. Daardoor zien we niet alleen van dichtbij hoe groot de uitdagingen zijn, we dragen ook bij aan oplossingen.

Inventief omgaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden
Netbeheerders werken aan het elektriciteitsnet van de toekomst, maar het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet kost tijd en geld. In de tussentijd zullen we dus inventief om moeten gaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden.

Een eerste stap is het vervangen van aardgas door andere vormen van gas, voor zover mogelijk. Denk aan biogas, groen gas of het bijmengen van waterstof in het aardgasnet. Wanneer de bodemgesteldheid daarvoor geschikt is, kan voor de verwarming van de kassen ook aardwarmte gebruikt worden.

Onze Cat motoren zijn geschikt voor het gebruik van de hierboven genoemde, duurzamere gassoorten en voor bijmenging van waterstof aan aardgas. Pon Power’s huidige WKK installaties kunnen voor 10 tot 20% op waterstof draaien.

It’s all in the mix
De toekomst van brandstoffen zal er gemixter uitzien. Zo zal het aandeel elektriciteit dat geproduceerd wordt door zon en wind toenemen. Daarnaast zal ‘groene’ waterstof op de langere termijn een plek gaan innemen.

Groene waterstof wordt overigens ook belangrijk i.v.m. grootschalige opslag en distributie. De wind waait tenslotte niet altijd en de zon verschuilt zich regelmatig achter wolken.

Voor zwaar transport en hoge temperatuur processen is er vaak nog geen goede elektrische oplossing. Hier wordt vooral gekeken naar biobrandstoffen en E-Fuels, zoals methanol.

In de glastuinbouw zal er echter altijd behoefte blijven aan duurzaam gas, bijvoorbeeld op plaatsen waar aardwarmte niet mogelijk is en omdat er CO2  nodig is voor bemesting.

Lees meer in het uitgebreide artikel ‘Energietransitie glastuinbouw: uitdagingen én oplossingen’: [pon-cat.com/wkktrends]

 

Wil je meer weten over de ontwikkelingen die wij zien op het gebied van energie en WKK installaties in het bijzonder?Neem dan gerust contact op met Patrick de Ruiter van Pon Power via 078-6420420 of patrick.de.ruiter@pon-cat.com

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

’s Nachts je wagenpark laden op zonne-energie;dat kan prima met de nieuwe Caterpillar batterijen

Het variabele karakter van groene energiebronnen maakt dat we er niet altijd even efficiënt mee om kunnen gaan. Pon Power helpt bedrijven om energie slimmer, duurzamer en to...
28 maart 2024

Subsidie zakelijke zonnepanelen nu interessanter dan ooit

De subsidieregeling ISDE Zonnepanelen Zakelijke Gebruikers is bedoeld voor bedrijven die hun bedrijfspand willen verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen proje...
18 september 2023

Wat betekent de energietransitie voor de glastuinbouw?

Een belangrijk aspect van de energietransitie in Nederland, is dat we 'van het gas af' moeten. Wat betekent dat voor de glastuinbouw, een sector waarin veel gas gebr...
20 maart 2022

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com