Naast CO2 dosering, nu ook NOx en ethyleen sturing

Sinds in de glastuinbouw met CO2 gedoseerd wordt uit de ketel of de WKK-rookgasreiniger is er in toenemende mate bewustwording van de risico’s van NOx en ethyleen schade aan het gewas. Uit onderzoek blijkt dat te hoge concentraties NOx de fotosynthese en dus ook de biomasssa productie verminderen. Recent onderzoek laat zien dat lage NOx concentraties juist ook een negatief effect op de groei van de plant tonen. Er is dus een optimum tussen niet te hoge en niet te lage NOx concentraties in de kas die vrijkomen met de CO2 dosering. Dit optimum kan door de glastuinbouw juist positief worden toegepast wat omschreven wordt als het “Plant vitalisatie effect”. Dit effect levert maximale groei op voor het gewas ongeacht het type CO2 bron mits de NOx concentratie in de kas in een bepaalde bandbreedte wordt gehouden.

 

Het op de juiste manier doseren van CO2, met inachtneming van de juiste NOx concentraties is tegenwoordig meer dan “fingerspitzengefühl”. Historisch gezien was er nogal de neiging om op gevoel de ramen te openen en te sluiten. In uitdagende tijden waarin de energieprijs meer dan ooit het klimaat bepaalt, is het noodzakelijke luchten per dag een kostenpost. Alleen op gevoel of op tijdsduur luchten is niet meer voldoende en kan behoorlijk kostbaar zijn. Daarentegen is niet luchten geen alternatief i.v.m. kans op (schade)effecten op het gewas door stapeling van NOx en ethyleen in de kas tijdens elke CO2 doseeractie.

 

Concentraties buiten de ideale NOx concentraties voor de plant leiden onherroepelijk tot productieverliezen. Glastuinbouwbedrijven zien deze productieverliezen, veroorzaakt door verkeerd toegepaste NOx concentraties, vaak zelf niet omdat er onvoldoende referentie is in de eigen teelt om dit waar te nemen en te kwantificeren.

 

Om binnen de bandbreedte van de gewenst NOx concentratie te kunnen blijven is automatische sturing d.m.v. een koppeling met de klimaatcomputer een praktische oplossing die direct groeirendement oplevert. Dit kan door: aansturing keuze van de CO2 bron, raamsturing, proportioneel bijmengen van buitenlucht op de CO2 ventilator en CO2 setpoint bepaling.

 

Environmental Monitoring Systems (EMS) B.V.
(www.macview.eu/nl/​) is gespecialiseerd in gasmeet systemen voor het monitoren van de kaslucht kwaliteit op gewas niveau. Met behulp van de MACView®-Greenhouse Gas Analyser krijgt u grip op de luchtkwaliteit in de kas.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Referentie Project van de MacView Greenhouse Gas Analyser ( Met Video ! )

De MACView®-Greenhouse Gas Analyser is een extreem gevoelig meetinstrument om schadelijke gassen in kassen te monitoren. Het instrument meet tegelijkertijd NO, NO2, C2H4...
2 maart 2023

Referentie Project van de MacView Greenhouse Gas Analyser

De MACView®-Greenhouse Gas Analyser is een extreem gevoelig meetinstrument om schadelijke gassen in kassen te monitoren. Het instrument meet tegelijkertijd NO, NO2, C2H4 en CO o...
10 november 2022

Naast CO2 dosering, nu ook NOx en ethyleen sturing

Sinds in de glastuinbouw met CO2 gedoseerd wordt uit de ketel of de WKK-rookgasreiniger is er in toenemende mate bewustwording van de risico’s van NOx en ethyleen sc...
28 september 2022

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com