Referentie Project van de MacView Greenhouse Gas Analyser

De MACView®-Greenhouse Gas Analyser is een extreem gevoelig meetinstrument om schadelijke gassen in kassen te monitoren. Het instrument meet tegelijkertijd NO, NO2, C2H4 en CO op zeer laag niveau. Dit vind plaats op ppb niveau (Parts per billion). Het instrument meet ook CO2 (gewenst gas) en helpt de teler inzicht te krijgen in de hoeveelheid schadelijke (ongewenste) gassen op gewasniveau.

Monitoring
Tijdens teelt in de kassen kunnen schadelijke stoffen zich ophopen onder het glas. De oorzaken hiervan kunnen van allerlei aard zijn. Een relatief kleine hoeveelheid (schadelijk) gas of een hoeveelheid gas dat voor korte duur aanwezig is, zal voor een plant geen gevolgen hebben. Echter een langdurige blootstelling van een bepaalde minimale hoeveelheid gas kunnen gewassen beschadigen. Met de Gas Analyser kan de hoeveelheid van een schadelijk gas inzichtelijk worden gemaakt. Het klimaat in de kas kan zodoende afgestemd worden op de bevindingen die met de MACView®-Greenhouse Gas Analyser worden gevonden.

Gassen
De analyser meet tegelijkertijd 5 gassen die ieder specifieke bronnen kunnen hebben:

NO (Stikstofmonoxide): Dit gas komt vrijwel altijd uit verbrandingsprocessen. Dat kan zijn: (WKK)-motoren, open vuur, kachels, CV-ketels en (vracht)auto’s. Gewassen kunnen tot op zekere hoogte NO opnemen. Boven een bepaalde opnamegrens kan het schadelijk worden voor het gewas.

NO2 (Stikstofdioxide)
Dit gas komt eveneens vrijwel altijd uit verbrandingsprocessen. Tevens valt NO chemisch voor een deel uiteen in NO2. Gewassen kunnen tot op zekere hoogte NO2 opnemen. Boven een bepaalde opnamegrens kan het schadelijk worden voor het gewas.

C2H4 (Ethyleen of etheen)
Ethyleen is een stof die eveneens vrijkomt uit verbrandingsprocessen. Echter ethyleen komt ook vrij uit de natuur. Gewassen zijn in staat om ethyleen in zeer kleine hoeveelheden te produceren. In de praktijk zijn deze hoeveelheden zo klein dat deze nauwelijks meetbaar zijn. Ethyleen vormt voor gewassen een verouderingshormoon, hogere waarden kunnen lijden tot schade aan het gewas.

CO (Koolmonoxide)
Koolmonoxide is normaal gesproken niet speciaal schadelijk voor het gewas. Echter waar NO, NO2 en Ethyleen gevormd wordt uit verbrandingsprocessen, daar is vrijwel altijd ook CO. Met deze parameter kan een mogelijke oorzaak van luchtvervuiling in de kas beter worden opgespoord.

CO2 (Koolstofdioxide)
In tegenstelling tot voorgaande gassen, is dit een gewenst gas i.p.v. een ongewenst gas. De ongewenste gasconcentraties zijn vaak afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die gedoseerd wordt. Het is niet zo dat er een direct verband is tussen CO2 en ongewenste gassen. Dit verschilt per situatie.

Connectie met de klimaatcomputer
MAC
View®-Greenhouse Gas Analyser heeft uitgebreide mogelijkheden om gekoppeld te worden aan een klimaatcomputer. Wanneer u in het bezit bent van een klimaatcomputer wordt de koppeling van een Gas Analysermet de klimaatcomputer zeer sterk aanbevolen. De beslissing welke koppeling de beste is, wordt in overleg bepaald. De mogelijkheden zijn:

Analoge outputs (6 stuks)
Digitale interface door RS485 verbinding
Remote interface naar internet / database anderszins

Wie geen koppeling van het systeem met een klimaatcomputer wenst, kan het systeem gebruiken in combinatie met software die beschikbaar is. Deze software leest de in de analyser opgeslagen data uit en geeft dit weer in een grafiek of tabel.

Bronnen
Bij schadelijke gassen in de glastuinbouw wordt heel vaak gewezen naar de potentiële vervuilers zoals WKK installaties en ketels. Echter, omdat dit bekende bronnen zijn worden deze systemen veelal met zorg omgeven en worden er voldoende preventieve maatregelen genomen. Het venijn van de bron gaat vaak verder. Denk hierbij aan de ligging van de kas in relatie tot snelwegen, schoorstenen, benzinestations, modder(sloten), mesthopen etc. Denk ook aan de plaats van de luchtinlaat, mogelijke lekkages, gebruik van heftrucks, los- en laadinrichtingen, gebruik van pulsfog etc. In principe kan buitenlucht een potentiële bron zijn waar niet altijd als eerste aan wordt gedacht.

Calibration / Maintenance
The  MACView®-Greenhouse Gas Analyser is an instrument that needs to be calibrated 2 times a year. EMS performs this calibration itself. We can offer you a maintenance contract in which we provide all the maintenance and calibration.

Testen uitgevoerd door de WUR
De voorloper van de MACView®-Greenhouse Gas Analyser. (Bulb / Postharvest Ethylene Analyser) is getest door de WUR. (WUR = Wageningen University & Research). De afdeling PPO bloembollen en de afdeling Agrotechnology Food Sciences Group (Postharvest) hebben de voorloper getest. De testen zijn uitgevoerd door het systeem te vergelijken met de GC (Gaschromatograaf). De conclusie is dat de nauwkeurigheid beter is dan de laagste nauwkeurigheid die met de GC haalbaar was. (10 ppb). De WUR zocht tevens een goed product waarmee in de praktijk op ppb niveau gemeten kon worden in de agrarische industrie op praktijklocaties. De MACView®-Greenhouse Gas Analyser is geschikt voor gebruik in hoge temperaturen en vochtigheden zoals in een kasklimaat aanwezig kunnen zijn. Het systeem is ongevoelig voor CO2 variaties.

Klik hier voor meer bedrijfsinformatie
Dit item vind je terug in, ons gratis magazine.

Gerelateerde items

Referentie Project van de MacView Greenhouse Gas Analyser ( Met Video ! )

De MACView®-Greenhouse Gas Analyser is een extreem gevoelig meetinstrument om schadelijke gassen in kassen te monitoren. Het instrument meet tegelijkertijd NO, NO2, C2H4...
2 maart 2023

Referentie Project van de MacView Greenhouse Gas Analyser

De MACView®-Greenhouse Gas Analyser is een extreem gevoelig meetinstrument om schadelijke gassen in kassen te monitoren. Het instrument meet tegelijkertijd NO, NO2, C2H4 en CO o...
10 november 2022

Naast CO2 dosering, nu ook NOx en ethyleen sturing

Sinds in de glastuinbouw met CO2 gedoseerd wordt uit de ketel of de WKK-rookgasreiniger is er in toenemende mate bewustwording van de risico’s van NOx en ethyleen sc...
28 september 2022

Contactinformatie

U Gaat Bouwen
Langpoort 2
6001 CL Weert, NL
+31 495 545 060
info@ugaatbouwen.nl
www.ugaatbouwen.com